Blog

4 iulie – Ziua profesorilor mei americani

Astăzi, 4 iulie, se împlinește un an de la momentul în care am pășit prima oară pe pământ american. Au urmat aproape două luni extraordinare de călătorii de studii de pe o coastă pe cealalată a Americii, de la Columbus și Cleveland, Ohio, în Sugarcreek, Amish County, la San Francisco (sediul Google, Palo Alto), la Atlanta (sediul CNN și Coca-Cola, la Memorialul Martin Luther King), la Washington (la Fundația Jimmy Carter, la Congresul SUA, la sediile National Geographic, NPR și Voice of America).

În calitate de alumni al Ohio University, Athens, School of Journalism E. W. Scripps al Programului SUSI al Departamentului de Stat american, țin să le mulțumesc profesorilor mei americani: Mary Rogus, pentru cursurile despre audiovizualul american; Hans Meyer, mentorului meu în cercetările asupra new media; Bill Reader, pentru cursurile despre community journalism și journalism ethics; Bob Stewart, pentru cursurile despre web jurnalismul american; decanului Scott Titsworth, pentru discursurile sale inspiraționale; și lui Yusuf Kalyango pentru cursurile despre sistemul de învățământ american, cele de relații internaționale și mai ales pentru modul cum – prin exemplul său personal – ne-a insuflat nouă, celor 16 bursieri internaționali, visul american.
Mărturisesc că sunt valori culturale americane precum pedeapsa cu moartea sau dreptul de a cumpăra/purta arme cu care nu mă simt confortabil. Dar totodată sunt un admirator al principiilor de libertate, toleranță, diversitate adânc înfipte în mentalul și în comportamentul unei națiuni mari. Dincolo de neajunsurile economice ale neoliberalismului american – care are ca efecte secundare șomajul, vagabondajul, criminalitatea, criza financiară etc. –, SUA rămâne un model socio-economic al reușitei prin merit personal.
Prietenilor mei Jardin (master Jedi), Pamela Walk, Rob Hardin și Michael Talib Wolven le mulțumesc că m-au ajutat să înțeleg mai bine oamenii obișnuiți și minunați ai Americii.
La mulți ani, America!

Today, July 4th, I am one year away from the moment I first set foot on American ground. Almost 2 extraordinary months of research trips from one coast to another followed, from Columbus and Cleveland, Ohio, to Sugarcreek, Amish County, to San Francisco (Google HQ in Palo Alto), to Atlanta (CNN and Coca-Cola HQs; the Martin Luther King, Jr. National Historical Site), to Washington (Jimmy Carter Foundation; US Congress; National Geographic, NPR and Voice of America HQs).
As alumni of the Ohio University, Athens, School of Journalism E. W. Scripps, within the SUSI Program of the US State Department, I’d like to thank my American professors: Mary Rogus, for the courses about the US audio-visual; Hans Meyer, my new media research mentor; Bill Reader, for the courses about community journalism and journalism ethics; Bob Stewart, for the courses about web journalism; dean Scott Titsworth, for his inspirational speeches; and Yusuf Kalyango, for his courses about the American education system and on international relations, and particularly for how his personal example has inspired the American dream to us, the 16 international scholars.
I confess there are American cultural values such as the death penalty or the right to purchase/carry weapons that I’m not comfortable with. However, I do admire the freedom, tolerance, diversity principles, deeply rooted in the mentality and behavior of a great nation. Leaving aside the economic shortcomings of American neo-liberalism – leading to unemployment, vagrancy, criminality etc. –, US remains a socio-economic model of succeeding through personal merit.
I want to thank my friends Jardin (master Jedi), Pamela Walk, Rob Hardin and Michael Talib Wolven for helping me to better understand the common, amazing American people.
Happy birthday, America!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *