Blog

Carti


Autor de carte:

Comunicarea 2.0. New media, participare și populism, Adenium, Iasi, 2014, ISBN: 978-606-8622-29-3, pagini: 271.

Capcanele politice ale sociologiei interbelice – Şcoala gustiană între carlism şi legionarism, Curtea Veche Publishing, Bucuresti, 2012, ISBN 978-606-588-270-6, pagini: 414Coordonare volume:

Mass media din comunism pe înțelesul tinerilor, volum coordonat împreună cu Alexandra Bardan și Gheroghe Anghel, Prefața de Andrada Fiscuteanu, Editura Tritonic, București, 2022, ISBN: 978-606-749-634-5, pagini: 244.

România protestelor. 2017. Piața Victoriei vs. Cotroceni, volum coordonat împreună cu Ionuț Butoi, Adriana Ștefănel, Dan Podaru, Prefața de Zoltan Rostas, Meridiane Publishing, Iași, 2019, ISBN: 978-606-94929-0-1, pagini: 341.

Bișnițari, descurcăreți, supraviețuitori, volum coordonat împreună cu Zoltan Rostas, Curtea Veche, București, 2013, ISBN 978-606-588-628-5. pagini: 382

Activiştii mărunţi (Istorii de viaţă), volum coordonat împreună cu Zoltan Rostas, Curtea Veche, București, 2007, ISBN 978-973-669-444-8, pagini: 361Capitole în cărţi:

Capitolul Jurnalismul în România postcomunistă. De la telerevoluția în direct la revoluția digitală în Liliana Corobca (coord.), Panorama postcomunismului în România, Ed. Polirom, Iași, 2022: 586-610, ISBN: 978-973-46-9184-5.


Capitolul Comunicarea vestimentară și gestuală în branding și marketing politic în Romina Surugiu, Dan Podaru (coord.), Modă, Publicitate, Consum, Ed. Tritonic, București, 2022: 123-160, ISBN 978-606-749-582-9


Capitolul O istorie alternativă a presei de televiziune din România, în Mădălina Bălășescu, TV în Estul sălbatic.30 de ani în 10 dialoguri, Meridiane Publishing, Iași, 2021:5-8, ISBN 978-606-9667-08-8


Capitolul Crizele majore ale presei și comunicării publice din România: financiară, tehnologică, pandemică, în Romina Surugiu, Adriana Ștefănel, Nicoleta Apostol (editoare), 30 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT JURNALISTIC ȘI DE COMUNICARE ÎN ESTUL EUROPEI, Tritonic, București, 2021:97-113, ISBN 978-606-749-580-5


Capitolul Comunicarea publică în pandemie. Dezinformare, fake-news, infodemie în Sorin Bocancea (coord.), COVID-19, Dimensiuni ale gestionării pandemiei, Junimea, Iași, 2020:255-272, ISBN 978-973-37-2395-0


Capitolul Presa alternativă în România: jurnalism online, citizen journalism, jurnalism participativ, în Marian Petcu (coord.), Mass Media din România, După 30 de Ani (1989-2019), Tritonic, București, 2020:351-370, ISBN 978-606-749-490-7


Capitolul Ceaușescu și comunismul în imaginarul tinerilor, în Anneli Ute Gabanyi, Alex Muraru, Daniel Șandru (coordon.), După 30 de ani. 1989. Învinși și învingători, Polirom, Iași, 2020:609-622, ISBN 978-973-46-8016-0


Capitolul Reflecții despre războaiele „juste”. Concepția lui Dimitrie Gusti despre război, în Ionuț Butoi și Martin Ladislau Salamon, (coord.) Marginal si experimental – Cooperativa Gusti: două decenii de cercetare in istoria sociologiei,  Eikon, 2020: 57-83, ISBN 978-606-49-0370-9


Capitolul Populist and neo-populist candidates in the 2009 and 2014 presidential elections in Romania. A media coverage analysis în Sai Felicia Krishna-Hensel (Editor), Authoritarian and Populist Influences in the New Media, Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, New York, 2018: 65-83, 206 pagini, ISBN-13: 978-1472488541, ISBN-10: 1472488547


Capitolul Particracy against Democracy, în Ana Adi, Darren Lilleker (Editors), Romania’s 2017 anti-corruption protests: causes, development and implications, Quadriga, Berlin, 2017: 12-17, ISBN 978-3-942263-48-1


Capitolul Marşul asupra valorilor europene. Traian Băsescu, Viktor Orban, Robert Fico, în Sorin Bocancea (coord.), Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale migrației, Adenium, Iasi, 2016: 201-2011,  ISBN 978-606-742-164-4


Capitolul When the Social Documents are Standing by the Black Marketers, în Ivan, Loredana, Daba-Buzoianu, Corina, Gray, Brenden (Editors), Mapping Heterogenity: Qualitative Research in Communication, Tritonic, Bucuresti, 2014: 187-203, ISBN 978-606-8571-51-5 (impreună cu Zoltan Rostas)


Capitolul Populist candidates and social media marketing during the 2009 Romanian presidential campaign, în Dobek-Ostrowska, Boguslawa / Garlicki, Jan (eds.) Political Communication in the Era of New Technologies, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2013: 203-212, ISBN 978-3-631-64411-9, ISBN-10: 3631644116


Capitolul România, țara userilor fericiți în Daniel Sandru și Sorin Bocancea (coord.) Mass-media și democrația în România postcomunistă, editia II, Institutul European, Iași, 2013: 435-450, ISBN 978-973-611-988-0


Viața după social media – Prefața la Bosoteanu Ionela Carmen, New Media. Rolul new media în campania electorală prezidențială din 2009 , Institutul European, Iași, 2012: 7-11, ISBN 978-973-611-856-2


Capitolul Romanian Parliamentarians on social media. Mobilizing voters at the poll in the 2012 parliamentary campaign, în Pătruț Monica, Pătruț Bogdan (editori), Web 2.0 in Education and Politics. The Social Media Revolution, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2013: 422-448, ISBN: 978-3-8473-2425-6.


Capitolul New media and Web 2.0 Political Communication, în Boicu Ruxandra (coord.) Media, Public Communication and Globalization, Editura Universității din București, 2013: 129-136, ISBN: 978-606-16-0201-8. (This work was supported by the strategic grant POSDRU/89/1.5/S/62259, Project “Socio-human and political applied sciences. Post-doctoral training program and post-doctoral research scholarships in the field of the socio-human and political sciences” cofinanced by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013.)


Capitolul O introducere în radioul online, în Coman, Mihai, (coord.) Manual de Jurnalism, ediţia a III-a, Polirom, Iași, 2009: 672-685, ISBN 978-973-46-1239-0.


Capitolele Preşedintele României & Guvernul, în Surugiu, Romina, Radu, Raluca (coord.) Instituţii interne şi internaţionale, Ghid pentru jurnalişti, Editura Universității din București, 2009:43-52, 52-60, ISBN 978-973-737-727-2, cod CNCSIS 78.Coordonator colecții de carte:
Din 2019 – coordonator al colecției Colloquium la Adenium din Iași
Din 2020 – coordonator al colecțiilor Meridiane socio-politice și Headline la Meridiane Publishing din Iași
Sub coordonarea sa au apărut volumele:

  • Giugăl, Aurelian (2019), Politice: Postcomunism. Democrație. Capitalism. Adenium. Iași
  • Grecu, Florin. (2020). Politic si apolitic Analize electorale.  Meridiane Publishing. Iași
  • Bălășescu, Mădălina. (2020) TV în Estul sălbatic. 30 de ani în 10 dialoguri.. Meridiane Publishing. Iași


Articole ştiinţifice în reviste Web of Science – ISI Thomson Reuters:

Religious messages and symbols in the neo-populist speech: the blogs of the 2009 elections candidates, European Journal of Science and Theology, vol. 8, nr. 4, decembrie 2012: 205-214. (indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters, Scopus by Elsevier Bibliographic Databases, ISSN 1841-0464, eISSN 1842 – 8517). (This work was supported by the strategic grant POSDRU/89/1.5/S/62259, Project “Socio-human and political applied sciences. Post-doctoral training program and post-doctoral research scholarships in the field of the socio-human and political sciences” cofinanced by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013.) WOS: 000312968400018

„Fake News and Digital World: Three Accounts and (Im)Possible Solutions”, cu Romina Surugiu, Revue Roumaine De Philosophie, vol. 64, Issue 1, January-June 2020, pp. 223-228 (Indexată: CNCSIS (A), Arts & Humanities Citation Index, Current Contents – Arts & Humanities)Articole ştiinţifice în reviste indexate în Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI); ERIH PLUS, SCOPUS:

Electoral Nullification: The Reasons Behind Voting for a Dead Candidate”, cu Sergiu Gherghina, Aurelian Giugăl, (11 mai 2022, Vol 59. Issue 1). Representation. Journal of Representative Democracy, DOI: 10.1080/00344893.2022.2071972. Print ISSN: 0034-4893 Online ISSN: 1749-4001. (Revistă Taylor & Francis indexată Scopus, Clarivate Analytics, Journal Citation Reports®).


„Populism: from strategic communication style to political ideology of illiberal democracy”French Journal For Media Research , 14/2020. ISSN: 2264-4733. French Journal For Media Research is indexed and abstracted in: DOAJ (Directory of Open Access Journals), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) and Publication Forum.


REVIEW: Zoltán Rostás, Scrisori inedite adresate lui Dimitrie Gusti, Revista Transilvania, nr. 1-2 / 2022, pp. 125-125. ISSN: 0255-0539. Revistă indexată: ERIH+, SCOPUS, EBSCO, lista B a CNCS.


„Populism 2.0, Digital Democracy and the New ‘Enemies of the People’” in Communication Today, vol. (9), 1/2018: 58-76, ISSN: 1338-130X. Communication Today is indexed in these databases: Cabell’s Directories, CEJSH, EBSCO, CEEOL, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, ERIH PLUS, SCOPUS and (ESCI) – Web of Science Core Collection. WOS: 000430462300005


„Political Angles in the Romanian Online Media about the Refugees’ Crisis and Islam. Traian Băsescu Case”, Europolity, Vol. 10, No. 1/2016: 71-86, ISSN print 2344-2255, ISSN online 2247-7721. Revistă indexată ERIH PLUS, CEEOL, DOAJ, Ulrichsweb, SSRN, OnlineResearchDatabase. WOS: 000409029300003


„Engineering a good society: the Sociological School of Bucharest national project for building Romania” in European Journal of Science and Theology, vol. 9, suppl.2, iunie 2013: 95-104. ISSN 1841-0464, eISSN 1842-8517. Web of Science Categories: History & Philosophy of Science, Religion. (Indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE), Scopus by Elsevier Bibliographic Databases. WOS: 000320487900011


„Sociology and theology building the Romanian cultural nation. Gusti’s Sociological School – from the Cultural Community Center to the Social Service „European Journal of Science and Theology, vol. 9, Nr. 4, august 2013: 101-109. ISSN: 1841-0464, ISSN online 1842 – 8517. European Journal of Science and Theology is indexed and abstracted in: EBSCO, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Scopus by Elsevier Bibliographic Databases, Web of Science (WoS) Core colection: the Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Clarivate Analytics. WOS:000321473300008Articole ştiinţifice în reviste BDI – CEEOL, ProQUEST, EBSCO, Index Copernicus:


Romanian Journalists’ Perception of Freedom of the Press and the Role Played by the Media in Countering Fake News”, Journal of Romanian Studies, vol. 3, no. 2 (2021), Special Issue: Media and Communication, pp. 145-164. ISBN:  9783838216041.


Provocările jurnalismului în era digitală: dezinformare, militantism, propagandă. Cenzură și fake news în timpul războiului din Ucraina„, POLIS, Revista de Științe Politice, Volum X, Nr. 2 (36), Serie nouă, martie-mai 2022 ISSN print: 1221-9762; ISSN online: 2344-5750. Revistă indexată CEEOL-Central and Easter European Online Library, DOAJ-Directory of Open Acces Journals.


„Giganții IT, Twitter și Facebook versus Trump. Cenzură sau combaterea fake news?[Tech Giants, Twitter and Facebook versus Trump. Censorship or fighting fake news?]”, POLIS. Revista de Științe Politice, Volum IX, Nr. 1 (31), Serie nouă, decembrie 2020-februarie 2021 ISSN print: 1221-9762; ISSN online: 2344-5750. Revistă indexată CEEOL-Central and Easter European Online Library, DOAJ-Directory of Open Acces Journals.


Recenzia la IMAGINEA ETNICILOR GERMANI LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA DUPĂ 1918,VOL. JUDEȚUL SIBIU, VOL. JUDEȚUL HUNEDOARA, VOL. JUDEȚUL ALBA, EDITURA CETATEA DE SCAUN, TÂRGOVIŞTE, 2019. COSMIN BUDEANCĂ (EDITOR), Sociologie românească, 2019, Volum 17, pp. 182-188, ISSN: 2668-1455 (print), ISSN: 1220-5389 (electronic). doi.org/10.33788/sr.17.20 Revistă indexată CEEOL-Central and Easter European Online Library, DOAJ-Directory of Open Acces Journals.


„Reflecții despre „războaiele juste”. Concepția lui Dimitrie Gusti despre război/ Reflections on ”just wars”. Dimitrie Gusti’s conception about war”, POLIS. Revista de Științe Politice, Volum VII, Nr. 1 (23), Serie nouă, decembrie 2018 – februarie 2019, ISSN print: 1221-9762; ISSN online: 2344-5750. Revistă indexată CEEOL-Central and Easter European Online Library, DOAJ-Directory of Open Acces Journals.


„Dimitrie Gusti și evitarea capcanei fasciste (Dimitrie Gusti and the avoidance of the fascist trap)”Polis, Revistă de ştiinţe politice, Volumul IV, Nr. 1(11) 2016, Serie Noua, Decembrie 2015 – Februarie 2016, Publishing House: Editura Institutul European, ISSN print: 1221-9762; ISSN online: 2344-5750. Revista indexata in baze de date internationale: CEEOL-Central and Easter European Online Library, DOAJ-Directory of Open Acces Journals.


„The Party of the People with the origin in the Television of the People”, EUROPEAN JOURNAL OF TRANSFORMATION STUDIES, 2013: 48-58, vol. 1, no. 2, e-ISSN 2298-0997, © by Europe Our House, Tbilisi, Georgia. Revista indexata in baze de date internationale: The journal was established in 2013. In April 2015 it has been indexed in database ERIH Plus and in 2017 in Emerging Sources Citation Index being a part of Web of Science.


“Mass-media, new media şi criza actuală. Presa ca „a patra putere” vs. citizen journalism”, Sociologie Românească, vol XI, nr. 1/2013: 5-7, ISSN: 1220 – 5389. Revista indexata in baze de date internationale: CEEOL, ProQUEST, EBSCO, Ulrich’s Web, Index Copernicus și acreditată în categoria B+ de către CNCSIS.


“Candidaţii prezidenţiabili pe Facebook în timpul protestelor din ianuarie 2012”, Sociologie Românească, vol XI, nr. 1/2013:40-51, ISSN: 1220 – 5389. Revista indexata in baze de date internationale: CEEOL, ProQUEST, EBSCO, Ulrich’s Web, Index Copernicus și acreditată în categoria B+ de către CNCSIS.


„Știință și politică în sistemul sociologic gustian. Proiectul de societate al Școlii Sociologice de la București”, Sfera Politicii, nr 3 (175), vol XXI, mai-iunie 2013. ISSN: 1221-6720. Revista indexata in baze de date internationale: CEEOL, IPSA-AISP, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO.


„Tehnici de comunicare şi PR politic în Şcoala lui Dimitrie Gusti. Carol al II-lea, Regele ţăranilor şi al tineretului”Sociologie Românească, vol. X, nr. 2/2012: 84-96, ISSN 1220 – 5389. Revista indexata in baze de date internationale: CEEOL, ProQUEST, EBSCO, Ulrich’s Web, Index Copernicus, acreditata in categoria B+ de catre CNCSIS.


“Social media in Romania: left wing or right wing? The case of the 2009 presidential campaign: Blogs and Facebook”, Journal Media Research, vol. 5 issue 2(13)/2012: 77-95, ISSN 1844-8887. Review included in the EBSCO and CEEOL databases.(Articolul face parte din cercetarea post-doctorala din cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259 „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.”)


„The presidential candidates on Twitter during the 2009 Romanian elections”, Romanian Journal of Communication and Public Relations, vol. 14, no. 1 (25)/2012: 21-37, ISSN 1454-8100, Issue title: Political Communication in the Digital Era. Review included in Ebsco, ProQuest, Index Copernicus. (Articolul face parte din cercetarea post-doctorală din cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259 „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.”)


“Perception of Romanian Journalists on Mass-media and Democracy”The Romanian Journal of Journalism & Communication/Revista Română de Jurnalism și Comunicare, An VII (XI), nr. 2 (39), 2012:12-20, ISSN 1842-256X, acreditata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamântul Superior (cod 779), B+, si in baze de date internationale EBSCO şi ProQuest. (The research is part of the IDEI_cod 914 Project entitled “Mass-media and democratic, responsible citizenship”, financed by CNCSIS).


„Agresivitatea comentariilor de pe blogurile candidaţilor în campania prezidenţială din 2009 – Violenţa de limbaj ca exprimare liberă”, Sfera Politicii, numărul cu tema Violenţa, ca armă politică, editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, volum XVIII, nr. 10 (164), octombrie 2011, pp. 56-63, Cod CNCSIS 745, categoria B +


„Candidaţii populişti şi noile tehnologii (Blog, Facebook, YouTube) în alegerile prezidenţiale din 2009”, Sfera Politicii numărul cu tema Media şi alegeri, editata de Institutul de Cercetari Politice si Economice si Fundatia „Societatea Civila”, volum XVIII, nr. 8 (162), august 2011, pp. 39-47, Cod CNCSIS 745, categoria B +


„L’École sociologique de Bucarest et l’activisme politique”, Les Etudes Sociales, Nr. 153-154, numarul cu tema Sociologie et politique en Roumanie (1918-1948), nr. coordonat de David Mihai Gaita si Zoltán Rostás, 2011: 89-108, ISSN 0014-2204


“Online Negative Campaign in the 2004 Romanian Presidential Elections”Styles of Communication, Vol. 2, No 1 (2010): 89-99, Danubius University Press, Galaţi. Review included in Index Copernicus Journal Information, Genamics Journal Seek, EBSCOhost databases. (Articolul face parte din cercetarea post-doctorală din cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259 „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.”)


Articole ştiinţifice în proceedings ISI sau BDI ale conferinţelor internaţionale:

„Proud to be Romanian. National vs. European Messages on Facebook during the 2014 EP Elections”  în e-Connecting Europe, 2017: 97-107, Editor: Camelia Cmeciu, Ars Docendi Publishing House, Universitatea din Bucuresti, ISBN 978-973-558-984-4


„The first digital president in Romania – the first European politician who reached one million likes on Facebook”  în Medias Numerique et Communication Electronique, 2016:163-173, Textes reunis par Fabien Lienard & Sami Zlitni, IUT du Havre, Normandie Universite, Universite du Havre, ISBN 978-2-9557005-0-1.


Social Networks – Public Space or political Tool? Voters and Candidates on Facebook during the Elections for the European Parliament în Gizela Horvath, Rozália Klára Bakó, Éva Biró-Kaszás (eds.), Ten Years of Facebook. The Third Argumentor Conference on Argumentation and Rhetoric, 2014:435-456, Partium Press, Oradea, ISSN 2285-682X, Debrecen University Press (Hungary), ISBN 978-963-318-445-5.


Social Media – PR Tools for Romanian Politicians?„, Procedia – Social and Behavioral Sciences, World Congress on Administrative and Political Sciences, in collaboration with Near East University and Bucharest Academy of Economic Studies, Organized by Academic World Education and Research Center, Volume 81, 28 June 2013: 116–121, ISSN: 1877-0428. Published by Elsevier Ltd.


The Rising of Romanian President Traian Băsescu and the role of digital guerilla în Emiliana De Blasio, Matthew Hibberd, Michele Sorice (editori), Leadership and New Trends in Political Communication, Ed. LUISS, CMCS, Roma, Italia, 2011, ISBN 978-88-6536-008-8, pp. 79-95. (Articolul in proceedings face parte din cercetarea post-doctorală din cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259 „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.”)


Web 2.0 Electoral Communication in the 2009 Presidential Elections în Rață, Georgeta, Runcan, Patricia (coord.), (2013),  Applied Social Sciences: ECONOMICS AND POLITICS, vol. 5, Ed: Cambridge Scholars Publishing (CSP), UK, pp. 127-134, ISBN: 1-4438-4334-2. (Articolul in proceedings face parte din cercetarea post-doctorală din cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259 „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.”)


New media and political participation (online and offline) at the 2009 presidential elections in Romaniain Yoni Van Den Eede, Joke Bauwens, Joke Beyl, Marc Van den Bossche & Karl Verstrynge, Editors (in press). Proceedings of ‘McLuhan’s Philosophy of Media’ – Centennial Conference / Contact Forum, 26-28 October 2011, Brussels: published by Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, (Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts).(Articolul face parte din cercetarea post-doctorală din cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259 „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.”)


New media and social media in the Romanian political communication, EIRP Proceedings, Vol 6 (2011), Proceedings of the 6th International Conference on „European Integration – Realities and Perspectives”, organizată de Danubius University, Romania, în colaborare cu Jean Monnet University, Saint-Etienne, France, 13-14 mai 2011, Galaţi, ROMÂNIA, pp. 556-562. (Articolul face parte din cercetarea post-doctorală din cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259 „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.”)


The Blog – Political Pr Tool in the 2009 Presidential Electoral CampaignProfessional Communication and Translation Studies, Volume 4, Issue 1‐2, 2011, Proceedings of the 7th International Conference, 1‐2 April 2011, Timişoara, Politehnica UNIVERSITY PRESS, 2011, pp. 11-21. (Articolul face parte din cercetarea post-doctorală din cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259 „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.”)Articole ştiinţifice în reviste B+:

„Școala gustiană din nou revizuită”Sfera Politicii, numărul cu tema Statul minimal/Statul social, editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, nr. 156, februarie 2011, Cod CNCSIS 745, categoria B +


“Sociologul Dimitrie Gusti, consilier de imagine?”,  Sfera Politicii, editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, nr. 135/2009, numărul cu tema “Mass-media şi comunicarea politică”, Cod CNCSIS 745, categoria B +Articole ştiinţifice în proceedings ale conferinţelor naţionale:

Capitolul Concepţia şi activitatea politică a Şcolii Sociologice de la Bucureşti, Ipoteze de lucru, in Iluţ Petru, Nistor Laura, Rotariu Traian (coord.) volumul 2, România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene, Asociaţia Română de Sociologie şi Asociaţia Română de promovare a Asistenţei Sociale, Cluj, 7-8 mai 2004, Editura Eikon, Cluj-Napoca, pp. 369-380 (studiu impreuna cu Zoltan Rostas)

Capitolul H.H. Stahl – from Social Research to Social Monarchy în ACUM 2011: Social Space and Its Actors, vol. 5, nr.1, Colocviul national de Stiinte Sociale, 17-18 Nov. 2011, Brasov, Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, Facultatea de Sociologie si Comunicare, pp. 47-54,  ISSN 1844-5667Articole ştiinţifice în reviste B:

Alegerile din 1937 în presa Şcolii de Sociologie a lui Dimitrie Gusti. Cazul Mihai Pop„, Revista Română de Istoria Presei, anul III, nr. 1 (9), 2011, ISSN 1843-0309, Editată de Asociaţia Română de istorie a Presei, Ed. Accent, Cluj.

“Radical and moderate political groups în the Sociology School of Bucharest”,  Revista de Ştiinţe Politice, Revue des Sciences Politiques, nr. 21-22, Anul VI, 2009, Editura Universitaria, Craiova, pp. 21-25, ISSN: 1564-224X, cod CNCSIS 10, categoria B


Inter-war crisis management through the press during King Karl II”, Revista Română de Istoria Presei, anul III, nr. 2 (6), 2009, ISSN 1843-0309, Editată de Asociaţia Română de istorie a Presei, Constanţa


Monography as Utopia, ECE Journal, EAST CENTRAL EUROPE/L’EUROPE DU CENTRE-EST, programul Pasts., Inc. al Institute of Historical Studies, CEU, Budapesta, august 2007


Recenzie la Zoltan Rostas, Sorin Stoica (coord.), Tur-retur, Convorbiri despre munca în străinătate, (2 vol.), Bucureşti: Editura Curtea Veche, 2006 (vol. I, 411 p.; vol. II, 283 p.) în Revista de Sociologie Românească, volumul V, nr. 2 (Vară) 2007


Statul social reconstruit/deconstruit în filmele româneşti post-comunisteRevista română de Comunicare „Jurnalism şi Comunicare”, an I, nr. 2-3/2006, Ed. Ars Docendi


Recenzie la Zoltan Rostas, Sorin Stoica (coordon.), (2005), Televizorul în „micul infern”, Ed. Tritonic, în Revista de Sociologie Românească, volumul III, Nr. 3


Agresivitatea ca legitimare a autorităţii politice. De la agresiunea gestuală şi de discurs la violenţa fizică„, Revista Româna de Comunicare „Jurnalism şi Comunicare”, an III, nr. 4/2004, Ed. Tritonic


Mass-media împotriva Parlamentului(?)„, Revista Română de Comunicare „Jurnalism şi Comunicare”, an II, nr. 2/2003, Ed. Tritonic


O istorie nefardată a sociologiei„, Sfera Politicii, nr. 90-91/2001 cu tema Mituri şi fantasmeArticole în reviste culturale:

„You Are Fake News! Jurnaliști contra demagogi în era digitală”, Dilema veche, An XVI, Nr. 806, 1-7 august 2019, p.III.


„Uniunea Europeană reacţionează împotriva dezinformării: Planul UE contra Fake News”, Timpul, An XVIII, Nr. 238-239, p.11,(publicat online la: 01-04-2019).


„Activiștii mărunți și nepoții lor cu smartphone”, Timpul, An XVIII, Nr.236, p.6, (publicat online la: 17-12-2018)


„Lista lui Oettinger”, Timpul, An XVIII, Nr.235, p.4, (publicat online la: 16-11-2018)


„Populiştii şi referendumul ca tehnică a democraţiei iluzorii”, Dilema Veche, Anul XIII, An XIV, nr. 720, 7 – 13 decembrie 2017, numarul cu tema Referendum


„Democraţie digitală?”, Dilema Veche, Anul XIII, nr. 662, 27 octombrie – 2 noiembrie 2016, numarul cu tema Despre discursul populist


„Societatea civila 2.0 şi ong-istul protestatar”, Dilema Veche, Anul XIII, nr. 632, 31 martie-6 aprilie 2016, numarul cu tema Avem (bun) simt civic? Ce mai face sectorul asociativ din Romania


„Ponta si românii buni”, Timpul, An XIV, Nr.185, p.5,(publicat online la: 24-02-2015)


„Campaniile negative şi loviturile electorale sub centură”, Dilema Veche, Anul XI, nr. 560, 6-12 noiembrie 2014, numarul cu tema Campania & Co.


„Oamenii nu aveau nici un stres”, Dilema Veche, Anul X, nr. 482, 9-15 mai 2013, numarul cu tema Comunismul pe înțelesul celor tineri.


„Ce (nu) ştie societatea civila despre anul 2011” Dilema Veche, Anul IX, nr. 412, 5-11 ianuarie 2012, numarul cu tema Anul vechi.


„ONGFest – „mica” societate civila, timida, dar ambițioasa” Dilema Veche, Anul VIII, nr. 400, 13-19 octombrie 2011, numarul cu tema Aproapele – ce și (cum) facem pentru el.


„Solidarnosc forever” Dilema Veche, Anul IV, nr.192 – 15 octombrie 2007, numarul cu tema Credinţă şi ipocrizie


„Femeia in filmele româneşti dupa ’90” ProDiversitatea, An.1, Nr.1, septembrie 2007, revista editata de CNCD


„Ceausescu in vizita la Disneyland” Dilema Veche, Anul IV, nr.181 – 26 iulie – 1 august 2007, numarul cu tema Cum povestim comunismul


„Şmecherii de la TeVe”, Dilema Veche, Anul IV, nr.161 – 9-15 martie 2007


„Strategii de imagine ceausiste”, Dilema Veche Anul III, nr.142 – 13-19 octombrie 2006, nr. cu tema Comunismul de consum


„Revoluţia va fi tot televizata” Dilema Veche, Anul III, nr.137 – 15-21 septembrie 2006, nr. cu tema Cetateni pe internet


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.